• Bilimsellik
 • Paylaşımcılık
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği
 • Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
 • Güvenirlik
 • Şeffaflık
 • Önderlik ve öncülük
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek   
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık 
 • Demokrasi Kültürü ve Laiklik 
 • Hukukun Üstünlüğü 
 • Dürüstlük, Güvenirlilik
 • Çevre Bilinci 
 • Emeğe Saygı
Eskişehir Web Tasarım