VİZYONUMUZ

  • Ülkemizdeki SMA hastası bireylerin,toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak ve hasta bireylerin yararına olacak faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapmaktır. 

MİSYONUMUZ

 

  • Savunu faaliyetleriyle SMA hastası bireyler ile ilgili yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, 
  • Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemizde yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek,
  • SMA hastası bireylere ve hasta ailelerine her alanda erişilebilir imkânlar sunmak,
  • Kamu kurum-kuruluşları ve özel sektör ile iş birliğine dayalı faaliyetler yürütmek,
  • SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, farkındalık çalışmaları ile önyargılardan uzak bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak,
  • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktır.
Eskişehir Web Tasarım