VİZYONUMUZ

  • Ülkemizdeki SMA hastası bireylerin; toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak ve hasta bireylerin menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

MİSYONUMUZ

 

  • Savunu çalışmaları ile SMA hastası bireyler ile ilgili yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemizde yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek,
  • SMA hastası bireylere ve ailelerine her alanda erişilebilir imkânlar sunmak,
  • Kamu kurum-kuruluşları ve özel sektör ile iş birliğine dayalı faaliyetler yürütmek,
  • SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, farkındalık çalışmaları ile önyargılardan uzak bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak,
  • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktır.
Eskişehir Web Tasarım