1- Bu web sitesinin (www.sma.org.tr) mülkiyeti Türkiye SMA Vakfı’na aittir. www.sma.org.tr alan adına sahip web sitesi, mobil site ve mobil uygulamalar bundan böyle kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır.

2- PORTAL’ı kullanmadan önce bu Kullanım Şartlarını okumanız ve anlamanız önemle tavsiye edilmektedir. PORTAL’ı kullanımız sırasında bir takım kişisel verileriniz işleneceği için bağlantıda yer alan “KVKK Aydınlatma Metnini” okumanız gerekmektedir. Web sitesini kullanmaya devam etmeniz halinde bu metni okuduğunuz, anladığınız ve tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3- PORTAL aracılığıyla birtakım çerez işleme faaliyetleri de yürütülmektedir. Çerez’ler siteyi kullanma deneyiminizi geliştirmeye yarayan araçlar olup Kullanıcı tarafından çerezlerin kullanımı sonlandırılabilmektedir. Bağlantıda yer alan “Çerez Politikası’nı” okumanız önemlidir.

4- KULLANICI, PORTAL’a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

5- PORTAL üzerinden online olarak bağış yapılması mümkündür. BAĞIŞÇI, PORTAL üzerinden kredi kartı, sanal pos, havale vb yöntemlerini kullanarak bağış yapan gerçek/tüzel kişi Kullanıcıyı ifade eder.

6- PORTAL üzerinden BAĞIŞÇI olarak işlem yapmanız için en az onsekiz (18) yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde 18 yaşını doldurmuş olduğunuz kabul edilecektir.

7- KULLANIM ŞARTLARI, Mevzuat Değişiklikleri gereği ve/veya Türkiye SMA Vakfı tarafından gerekli görülen hallerde değiştirilebilir. KULLANIM ŞARTLARI’nın değişen hükümleri ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. KULLANICI’ların farklı tarihlerde yapacağı işlemlerden önce KULLANIM ŞARTLARI’nı incelemesi önem arz etmektedir.

8- KULLANICI’lar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL’ı kullanabilirler. KULLANICI’ların, PORTAL dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

9- KULLANICI siteye yüklediği içeriklerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline neden olmayacağını, herhangi bir üçüncü kişinin Fikri ve Sınai haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir üçüncü kişinin Kişisel ya da Özel Nitelikli Kişisel Verilerini ihlal eder nitelikte veri paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu konuda ortaya çıkacak her türlü hukuki uyuşmazlık durumunda yetki ve sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.

10- Türkiye SMA Vakfı, Kullanıcıların PORTAL’da gerçekleştirdiği mesajlaşmalar dahil olmak üzere, içerikleri araştırmak, kontrol etmek, denetlemek yükümlülüğünde değildir. Bu konuda sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.

11- Türkiye SMA Vakfı, KULLANICI’dan işlemler esnasında temin edilen kişisel ve ticari tüm bilgileri güvenli bir ortamda muhafaza etmeyi ve bu hususla ilgili olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt eder.

12- Bağışçıların kredi kartı ile Sanal Pos üzerinden ödeme yaparak bağış yapmaları halinde kredi kartı bilgileri 6493 Sayılı Kanun’a göre kurulmuş yetkili ödeme kuruluşu ve/veya banka tarafından tutulmakta olup Türkiye SMA Vakfı, hiçbir BAĞIŞÇI’nın kredi kartı bilgilerini kendi sunucularında saklamamaktadır.

13- KULLANICI, PORTAL dahilinde bulunan her türlü resim, metin, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları ve içeriklerini, veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, başka mecralara aktarmayacağını, doğrudan ya da dolaylı olarak haksız rekabet teşkil edecek davranış ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde Türkiye SMA Vakfı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

14- Türkiye SMA Vakfı, 5651 Sayılı Yasa Uyarınca KULLANICILAR’ın PORTAL’da gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kayıtları yasal süresi içerisinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

15- PORTAL’ın bütününe ya da herhangi bir bölümüne yönelik bozma, değiştirme, tersine mühendislik veya herhangi bir başka metotla sisteme müdahale edilmeye çalışılması, PORTAL’ın iletişim veya teknik sistemlerinin engellenmesi, bozulmasına yönelik saldırı gerçekleştirilmesi, PORTAL üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler vb araçların kullanılması, diğer KULLANICI’ların verilerine izinsiz olarak ulaşılması, bot çalıştırma, DDOS atakları ve her türlü saldırıların yapılmasının engellenmesine ilişkin Türkiye SMA Vakfı gerekli teknik tedbirleri almaktadır. Bu tür kullanımın tespiti halinde Türkiye SMA Vakfı hukuki yollara başvurma ve yetkili makamlara kötüye kullanımı bildirme haklarını saklı tutmaktadır.

16- Türkiye SMA Vakfı, PORTAL’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve kullanma koşullarını, erişime açılan hizmetlerin hangisinin ücrete tabi tutulacağını, komisyon oranlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler PORTAL’da yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Türkiye SMA Vakfı tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği PORTAL hizmetlerinden yararlanan ve PORTAL’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

17- Türkiye SMA Vakfı tarafından PORTAL üzerinden başka web sitelerine bağlantı (link) verilebilir. Bu Bağlantılar ilgili web sitesine yönelik bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İlgili web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içerikleri ile ilgili olarak Türkiye SMA Vakfı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

18- Türk Patent Marka Kurumu nezdinde tescil ettirilmiş olan Türkiye SMA Vakfı markası ve logosu, PORTAL’ın tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Türkiye SMA Vakfı tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Türkiye SMA Vakfı’na aittir. Kullanıcılar, Türkiye SMA Vakfı’nın fikri mülkiyet haklarını izinsiz kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

19- PORTAL’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklık ya da gecikmeler yaşanması halinde Türkiye SMA Vakfı’nın sorumlu tutulamayacağı KULLANICI tarafından baştan kabul edilmektedir.

20- Bu Kullanım Şartları PORTAL’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KULLANICILAR PORTAL’ı kullanmakla Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılır. Kullanım Şartları dahilinde doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak olup Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.