Türkiye SMA Vakfı, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutan bir anlayışla faaliyet göstermektedir. Vakıf, SMA hastalarının ve ailelerinin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının yanı sıra, hayatın her alanında fırsat eşitliğinden yararlanmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda, SMA hastaları, kardeşleri ve evlatlarının hayatlarına dokunmak, onların hayallerini gerçekleştirirken destek olmak amacıyla "Geleceğe Destek Eğitim Bursu Programı" hayata geçirilmiştir. 2 yıl öncesinde başlatılan program, hastalığın neden olduğu maddi dezavantajların eğitim hayatlarını olumsuz etkilememesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

Geleceğe Destek Eğitim Bursu Programı sayesinde, SMA hastaları ve aileleri, eğitim hayatlarında karşılaştıkları engelleri aşarak daha güçlü bir gelecek inşa etme fırsatına sahip olmaktadır.

Hastalığın getirdiği maddi dezavantajlar nedeniyle eğitim hayatlarının olumsuz etkilenmemesi hedefiyle başlatılan program kapsamında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü örgün veya evde eğitime devam eden SMA hastalarının yanı sıra, kardeşleri de söz konusu burstan faydalanabilmektedir.

 

Her yıl, Türkiye SMA Vakfı tarafından, ağustos ayında burs verilecek öğrencilerin ve burs miktarlarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Program, 2022 yılında 60 bursiyer ile başlamış olup, 2023 yılında 84 bursiyer ile devam etmiştir. Amacımız, her geçen yıl artan sayıda öğrenciye burs sağlamaktır.

Sosyal Faaliyetler

Türkiye SMA Vakfı, bursiyerlerinin eğitimsel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla aylık burs desteğinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler, seminerlerden milli bayramlarda etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, uzman görüşmeleri ve odak grup çalışmaları gibi faaliyetler aracılığıyla bursiyerlerin sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Başvuru Kriterleri

Geleceğe Destek Eğitim Bursu programına 2024-2025 yılında eğitimine devam edecek ya da başlayacak

 • Örgün eğitim ya da evde eğitim gören tüm SMA hastaları,
 • SMA hastası bireylerin örgün eğitime devam eden kardeşleri,
 • SMA hastası bireylerin örgün eğitime devam eden evlatları başvurabilir.

Başvuru Dosyası

 • Başvuran her bursiyer adayı için, başvuru dosyasının tüm belgeler ile ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir.
 • Başvuru dosyasında eksiksiz ve doğru bilgi verilmesi zorunludur.
 • Belgelerin güncel ve geçerli olması gerekmektedir.
 • E-devlet üzerinden alınan tüm belgeler, barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalıdır. Yoksa tüm belgelerin kimin adına oluğu mutlaka görünmelidir ve tüm belgeler güncel tarihli olmalıdır.
 • Emekli olup aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu eklenmelidir.
 • Anne ve baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan başka kişiler varsa, bu kişilerin gelir durumunu aşağıdaki maddelerden uygun olanına göre belgelenmesi ve dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

 • Burs Başvuru Formu
 • Burs Talep Dilekçesi
 • Öğrencinin Islak İmzalı Taahhütnamesi
 • Hasta Yakını/Temsilcisi Açık Rıza Beyan Formu
 • Fotoğraf İzin Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Öğrencinin Arkalı-Önlü Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Tüm Aile Bireyleri İçin)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile Bireyleri İçin)
 • Ailenizde Bulunan SMA Hastası Bireyin Genetik Tanı Raporu
 • Ailenizde Bulunan SMA Hastası Bireyin Arkalı-Önlü Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Anne ve Babanın Evde Bakım/Engelli Maaşı Alıp Almadığını Gösteren Belge
 • Anne ve Baba Adına Ayrı Ayrı Tapu Bilgilerini Gösterir Belge,
 • Anne ve Baba Adına Ayrı Ayrı Aracı Varsa, Araç Kayıt Belgesi
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
 • Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belgele

Evrakların Vakfa Ulaştırılması

 • Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi gereklidir. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerin, alıcı adı "Türkiye SMA Vakfı" olarak belirtilmek suretiyle, karşı ödemeli olarak Yurtiçi Kargo ile
  Batıkent Mahallesi, Geven Sokak, No: 5 / B, Tepebaşı / Eskişehir adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderilen belgeler teslim alınmayacak ve geri iade edilecektir.

Önemli Notlar

 • Başvuran her bursiyer adayı için, başvuru dosyasının tüm belgeleri ile ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir.
 • Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • Türkiye SMA Vakfı tarafından, başvuru evrakları eksiksiz ve tam olan adaylar mülakat sürecine davet edilecektir.
 • Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Mülakat davetleri, adaylara telefon yoluyla bildirilecektir.

Bursiyerin Seçimi

 • Bursiyer adayların değerlendirilmesi, Türkiye SMA Vakfı Burs Komisyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan mülakatlar ve gerekli durumlarda yapılan ziyaretlerle gerçekleştirilir. Bu değerlendirmeler arasında topluma katkıları, vakfa olan bağlılık, iletişim becerileri ve vakıf etkinliklerine katılım, sosyoekonomik durumları gibi unsurlar yer almaktadır. Bu süreç, bursiyer adaylarının seçimi konusunda vakfımızın karar alma sürecini yönlendirir ve adil bir seçim sürecinin sağlanmasını amaçlar.

Bursun Ödenmesi

 • Burslarımız, her akademik yıl için Eylül ayından Haziran ayına kadar (10 ay) ödenmektedir.
 • Geleceğe Destek Eğitim Bursu programımız, öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla sunulan karşılıksız bir destektir. Bu burs kapsamında, bursiyerlerden herhangi bir geri ödeme talep edilmemektedir.

Toplumsal Sorumluluk ve Vicdani Yükümlülük

Gelişen dünyamızın en değerli varlıkları arasında eğitim ve öğrenim gelmektedir. Bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise hepimizin ortak sorumluluğundadır. Türkiye SMA Vakfı olarak, burs desteği verirken sadece öğrencilerimizin akademik başarılarına odaklanmıyoruz, aynı zamanda onların toplumsal sorumluluklarını da göz önünde bulunduruyoruz.

Geleceğe Destek Eğitim Burs desteği alan her öğrenci, mezun olduktan sonra kendi imkânları dahilinde Türkiye SMA Vakfı'nın misyonunu ve değerlerini toplumda daha geniş bir kitleye tanıtmak için çaba göstermeyi, maddi veya manevi katkıda bulunmayı, aynı destekten faydalanan bir başka genç için yol gösterici olmayı, bununla birlikte gönüllü olarak vakfımızın elçisi olmayı kabul ve taahhüt eder. Türkiye SMA Vakfı, bu önemli misyonun farkında olarak, her bursiyere verdiği eğitim desteğini bir adım daha ileri taşıyarak, bir vicdani yükümlülük anlayışını benimsemektedir.