"Yanındayız" kutularımızda yer alan; SMA Aile Bilgilendirme Kitabı ve destek mektubu ile bakım verenlere rehber olmanın yanında; hastaların yaşına uygun oyuncaklar, oyun hamurları, parmak boyaları, parmak kuklaları, pastel boya ve sulu boya ile SMA hastalığı ile mücadele eden çocukların motor-bilişsel ve duyuşsal gelişimini de destekliyoruz.