Yatağa bağımlı olan ve yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak devam ettiren bireylere yönelik olarak dünyada ilk kez hayata geçirilen proje; Eskişehir AFAD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Fransa'dan Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI), İspanya'dan Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete (AIJU) ve  Letonya'dan The Latvian Umbrella Body For Disability Organisation (SUSTENTO) kuruluşlarının ortaklığı ile yürütülüyor.