09.05.2024
Okunma Sayısı : 260
Paylaş :

Yenidoğan Tarama Programı, yenidoğanların belirli hastalıklar açısından taranmasını içerir. Bu programın amacı, zeka geriliği, beyin hasarı ve geri dönüşümsüz zarar gibi durumların önlenmesidir. Tanısı konulan bebekler için uygun tedavilerin başlatılmasıyla, bu hastalıkların neden olacağı rahatsızlıkların önlendiği ve belirli bir zeka seviyesine ulaşmalarının sağlandığı bir ortam oluşturulur. Ayrıca, akraba evliliklerinin azaltılması ve toplumun bilincinin artırılması da hedeflenir. Bu şekilde, topluma getireceği ekonomik yük de önlenmiş olur.

Tarama paneline 09.05.2022 tarihi itibariyle Spinal Müsküler Atrofi (SMA) eklenmiştir.

Yenidoğan Taraması kapsamında
2022 yılından bugüne kadar 1 milyon 553 bin 189 bebek tarandı
235 bebeğe SMA tanısı kondu.