14.03.2022
Okunma Sayısı : 472
Paylaş :

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından, Türkiye genelinde bulunan; tüm resmi / özel lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “SMA ile Yaşamak” konulu İllüstrasyon düzenlenmektedir.

 

Bu yarışma ile amacımız; SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, hastalığın tanınırlığını artırmak ve ön yargılardan uzak, bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak.

 

 

 SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenen Türkiye geneli; lise ve üniversite öğrencileri arası “SMA ile Yaşamak” konulu illüstrasyon yarışmasının şartnamesi:

 

 1. Yarışmaya Türkiye’de bulunan, T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu tüm lise ve üniversite öğrencileri, harici belleğe aktardıkları bir çalışma ile en az 20, en fazla 300 kelimelik bir metin ile katılabilirler.

 

 1. Yarışmanın konusu: “SMA ile Yaşamak” olarak belirlenmiştir.

 

 1. Yarışmaya teslim edilen her eserin özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayımlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde eser ve yarışmacı, yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa, Yarışma Komitesi tarafından ödülü geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir eser olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin eser üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

 

 1. Çalışmalar en geç 1 Mayıs 2022 tarihine kadar “SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği – Batıkent Mahallesi, Geven Sokak, No: 5 / B Tepebaşı / Eskişehir” adresine gönderilmelidir.

 

 1. Harici belleğin içerisinde bulunan metnin olduğu Word dosyasının en altında yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı (yıl), okulu, sınıfı, okul adresi, ili, okul telefonu açık olarak yazılmalıdır. Harici belleğin içerisinde ayrıca, lise öğrencileri için velisinin katılımı ve şartları kabul ettiğini belirten yazı (Ek – 1) ve Açık Rıza Onayı (Ek-2) imzalı olarak taranmış bir şekilde olması gerekmektedir. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Çalışmalar oluşturulan seçici kurul tarafından 2 Mayıs 2022 - 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 1. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

 

 1. Yarışma sonuçları 19 Mayıs 2022 tarihinden itibaren sma.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül töreni 21 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00’da dernek binamızda yapılacaktır.

 

 1. Ödüllendirme:

Lise Birincisine: 5.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

Lise İkincisine: 4.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

Lise Üçüncüsüne: 3.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

 

Üniversite Birincisine: 6.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

Üniversite İkincisine: 5.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

Üniversite Üçüncüsüne: 4.000 ₺ Teknoloji Market Çeki

 

 

 1. Tüm eserler; SMA Hastalığı ile Mücadele tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. Eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dahil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı için herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir. Eser sahibi, yarışmada dereceye girmiş illüstrasyonun ve yahut yarışmaya gönderdiği illüstrasyonun, telif hakkını tümüyle SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne süresiz olarak devretmiş sayılacaktır.  Eseri her türlü işleme hakkı SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne ait olacaktır. Ödül alan eserin ticari hakları da SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne ait olup, bu eserleri SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki KHK ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında KHK, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı kapsamında ücret talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir."

 

 1. Derece alsın veya almasın tüm eserler SMA Hastalığı İle Mücadele Derneğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yarışmaya katılan eserler sahibine geri gönderilmez. Eser sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, illüstrasyonun tüm imtiyazı SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği'ne aittir. Yarışmaya katılan kişiler bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

 1. Bilgilerini eksik ya da yanlış ilettiği tespit edilen kullanıcılar, ödül haklarını kaybederler. Kullanıcılar başkası adına ödül kazanamazlar ve profil bilgilerinin kendilerine ait olduğunu, doğru bilgi içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, önceden haber vermeksizin yarışmayı durdurma, değiştirme ve yarışmada hediye verilecek ödülü düzenleme / değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. Yarışmaya katılan herkes, katılım koşullarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

 

 1. Detaylı bilgi ve aydınlatma metni (Ek – 3) için SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’nin sma.org.tr internet adresine başvurabilirsiniz.

 

Ekler:

Ek 1 - Veli İzin Formu

Ek 2- Açık Rıza Onayı

Ek 3 - Aydınlatma Metni