04.04.2022
Okunma Sayısı : 343
Paylaş :

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sona ermiş
'Süreli Engelli Raporu' yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31.12.2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi;

Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.